Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Basis Kooktechnieken

Koken is leuk, ontspannend en dankbaar. Maar zonder de nodige basiskennis en een beetje geduld kan het best zijn dat je koken toch niet zo leuk vindt. Belangrijk is om de elementaire kooktechnieken te leren uitvoeren. Heb je deze onder knie dan wordt koken en pas echt leuk. Je bereidt gerechten uit de dagelijkse keuken, met lokale basisingrediënten. Door de correcte keuze van gerechten en ingrediënten zorgen we voor een variatie aan basistechnieken tijdens de bereiding. Deze opleiding wordt geserveerd met een sausje van sappige theorie en pittige praktijkoefeningen. Smakelijk!

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk aandachtspunt. We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. 

Tijdens de opleiding leren we ‘zien’: we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van risicovolle taken. 

‘Hoe en met wie gaan we communiceren over veiligheid op het werk? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin?Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze (inter)actieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het
belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.

We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

Duurzaam denken op de werkvloer

Hoe maak ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk bij elke stap die ik neem naar, tijdens en van het werk. Wat zijn de juiste duurzame keuzes, hoe leer ik mezelf en anderen om steeds die keuzes te maken? 

Dit is een opleiding die minder goede gewoontes goed maakt en goede gewoontes nog beter. Het is een opleiding waarbij de deelnemer betere inzichten krijgt in wat ‘duurzaam’ denken inhoud en hoe dit toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de opleiding op maat opgemaakt worden.

> Afhankelijk van de werkomgeving zal de opleiding op maat samengesteld worden.

EHBO

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de inhoud aangepast worden.

We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren. Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren.

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en
verwondingen. 

Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van taken. Het is de bedoeling om inzichten te krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Belangrijk is om iedereen te motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk? 

Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz. We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant/patient heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Koken met Moeder Natuur

Lekker zelf koken, met de pure ingrediënten die Moeder Natuur in haar winkelkarretje liggen heeft. Streekgebonden producten, lekker en dicht bij huis (CO2<). 

Vergaar (opnieuw) de kennis over voeding, ‘eten’ is echt niet zo vanzelfsprekend. Voedsel komt voor velen gewoon uit ‘een pakje’ (vaak plastic), van ‘de winkel’. Wij leren je lokale producten kopen en de vele voordelen hiervan in te zien.

Laat je verbazen door lekkere bereidingen met vergeten groenten, plaatselijke kruiden, zoete vruchten uit onze eigen achtertuin. Leer ook welke meerwaarde deze keuze kan geven aan jouw gezondheid en jouw omgeving.

Deze opleiding kan de start betekenen van een mentaliteitsverandering omtrent jouw inzicht in voeding. Het is zeker geen dieetleer, het is vooral de waarheid leren zien achter voeding.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant/patiënt of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek zijn, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, collega’s, leidinggevenden die vertrekken, enz. Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we patiënten, partners, collega’s, ... die zelf in een rouwproces zitten. We weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan. 

Tijdens de opleiding worden er nuttige tools en inzichten aangeboden die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Moeder Natuur helpt een handje mee

Altijd leuk wanneer er iemand een handje kan helpen in het huishouden. Tijdens deze opleiding gaan we na welke huishoudelijke basisproducten de natuur ons aanbiedt. We gaan hun werking na en bekijken de resultaten. Ecologische schoonmaakproducten, slimme natuurvriendelijke weetjes, duurzame materialen, enz. komen aan bod. Kostprijsvergelijk kan overtuigend werken. Natuurlijk wordt er voldoende tijd en materiaal voorzien om zelf schoonmaakproducten te maken. Kortom een opleiding die het ‘groene’ denken stimuleert ...

> Kan oa. gecombineerd worden met was- en strijktechnieken of schoonmaaktechnieken, dan leren we zelf was- of schoonmaakmiddelen maken.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want vaak wordt er gewerkt binnen de privésfeer van de klant/patient. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant/patient. Ook gebeuren er vaak situaties op het werk waarover men ‘thuis’ eens zijn hart wil luchten. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen. 

Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding ‘privé/werk’ kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat
relaties binnen een organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Trots op mijn beroep

Jij bent ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de organisatie waarvoor je werkt. En je bent er trots op! Je bent vooral trots op jouw job omdat deze vele voordelen biedt en leuk is. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan jouw job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is

We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen, hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

Dit is een opleidingsmoment waarin we reeds opgedane kennis gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig = een INTERVISIE moment. De opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) wordt levendig gehouden door te gaan verdiepen op wat de aangeleerde materie doet in de praktijk. Positieve en negatieve ervaringen worden geëvalueerd en mogelijks bijgestuurd. Minder goed begrepen zaken worden herhaald.

Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. het aanbrengen van uw eigen probleemstellingen verwachtingen omtrent personeel en organisatie. Duid aan waar wij tijdens deze opleiding de nadruk kunnen op leggen om zo samen met de medewerkers verder te gaan verdiepen.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding. Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoudlinnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen. 

Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte
werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten/patiënten en medewerkers

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten/patiënten en medewerkers. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding. Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.

Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.

Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Basis Kooktechnieken

Koken is leuk, ontspannend en dankbaar. Maar zonder de nodige basiskennis en een beetje geduld kan het best zijn dat je koken toch niet zo leuk vindt. Belangrijk is om de elementaire kooktechnieken te leren uitvoeren. Heb je deze onder knie dan wordt koken en pas echt leuk. Je bereidt gerechten uit de dagelijkse keuken, met lokale basisingrediënten. Door de correcte keuze van gerechten en ingrediënten zorgen we voor een variatie aan basistechnieken tijdens de bereiding. Deze opleiding wordt geserveerd met een sausje van sappige theorie en pittige praktijkoefeningen. Smakelijk!

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk aandachtspunt. We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. 

Tijdens de opleiding leren we ‘zien’: we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van risicovolle taken. 

‘Hoe en met wie gaan we communiceren over veiligheid op het werk? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin?Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze (inter)actieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het
belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.

We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

Duurzaam denken op de werkvloer

Hoe maak ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk bij elke stap die ik neem naar, tijdens en van het werk. Wat zijn de juiste duurzame keuzes, hoe leer ik mezelf en anderen om steeds die keuzes te maken? 

Dit is een opleiding die minder goede gewoontes goed maakt en goede gewoontes nog beter. Het is een opleiding waarbij de deelnemer betere inzichten krijgt in wat ‘duurzaam’ denken inhoud en hoe dit toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de opleiding op maat opgemaakt worden.

> Afhankelijk van de werkomgeving zal de opleiding op maat samengesteld worden.

EHBO

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de inhoud aangepast worden.

We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren. Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren.

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en
verwondingen. 

Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van taken. Het is de bedoeling om inzichten te krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Belangrijk is om iedereen te motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk? 

Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz. We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant/patient heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Koken met Moeder Natuur

Lekker zelf koken, met de pure ingrediënten die Moeder Natuur in haar winkelkarretje liggen heeft. Streekgebonden producten, lekker en dicht bij huis (CO2<). 

Vergaar (opnieuw) de kennis over voeding, ‘eten’ is echt niet zo vanzelfsprekend. Voedsel komt voor velen gewoon uit ‘een pakje’ (vaak plastic), van ‘de winkel’. Wij leren je lokale producten kopen en de vele voordelen hiervan in te zien.

Laat je verbazen door lekkere bereidingen met vergeten groenten, plaatselijke kruiden, zoete vruchten uit onze eigen achtertuin. Leer ook welke meerwaarde deze keuze kan geven aan jouw gezondheid en jouw omgeving.

Deze opleiding kan de start betekenen van een mentaliteitsverandering omtrent jouw inzicht in voeding. Het is zeker geen dieetleer, het is vooral de waarheid leren zien achter voeding.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant/patiënt of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek zijn, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, collega’s, leidinggevenden die vertrekken, enz. Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we patiënten, partners, collega’s, ... die zelf in een rouwproces zitten. We weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan. 

Tijdens de opleiding worden er nuttige tools en inzichten aangeboden die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Moeder Natuur helpt een handje mee

Altijd leuk wanneer er iemand een handje kan helpen in het huishouden. Tijdens deze opleiding gaan we na welke huishoudelijke basisproducten de natuur ons aanbiedt. We gaan hun werking na en bekijken de resultaten. Ecologische schoonmaakproducten, slimme natuurvriendelijke weetjes, duurzame materialen, enz. komen aan bod. Kostprijsvergelijk kan overtuigend werken. Natuurlijk wordt er voldoende tijd en materiaal voorzien om zelf schoonmaakproducten te maken. Kortom een opleiding die het ‘groene’ denken stimuleert ...

> Kan oa. gecombineerd worden met was- en strijktechnieken of schoonmaaktechnieken, dan leren we zelf was- of schoonmaakmiddelen maken.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want vaak wordt er gewerkt binnen de privésfeer van de klant/patient. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant/patient. Ook gebeuren er vaak situaties op het werk waarover men ‘thuis’ eens zijn hart wil luchten. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen. 

Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding ‘privé/werk’ kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat
relaties binnen een organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Trots op mijn beroep

Jij bent ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de organisatie waarvoor je werkt. En je bent er trots op! Je bent vooral trots op jouw job omdat deze vele voordelen biedt en leuk is. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan jouw job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is

We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen, hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

Dit is een opleidingsmoment waarin we reeds opgedane kennis gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig = een INTERVISIE moment. De opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) wordt levendig gehouden door te gaan verdiepen op wat de aangeleerde materie doet in de praktijk. Positieve en negatieve ervaringen worden geëvalueerd en mogelijks bijgestuurd. Minder goed begrepen zaken worden herhaald.

Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. het aanbrengen van uw eigen probleemstellingen verwachtingen omtrent personeel en organisatie. Duid aan waar wij tijdens deze opleiding de nadruk kunnen op leggen om zo samen met de medewerkers verder te gaan verdiepen.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding. Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoudlinnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen. 

Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte
werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten/patiënten en medewerkers

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten/patiënten en medewerkers. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding. Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.

Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.

Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Basis Kooktechnieken

Koken is leuk, ontspannend en dankbaar. Maar zonder de nodige basiskennis en een beetje geduld kan het best zijn dat je koken toch niet zo leuk vindt. Belangrijk is om de elementaire kooktechnieken te leren uitvoeren. Heb je deze onder knie dan wordt koken en pas echt leuk. Je bereidt gerechten uit de dagelijkse keuken, met lokale basisingrediënten. Door de correcte keuze van gerechten en ingrediënten zorgen we voor een variatie aan basistechnieken tijdens de bereiding. Deze opleiding wordt geserveerd met een sausje van sappige theorie en pittige praktijkoefeningen. Smakelijk!

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk aandachtspunt. We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. 

Tijdens de opleiding leren we ‘zien’: we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van risicovolle taken. 

‘Hoe en met wie gaan we communiceren over veiligheid op het werk? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin?Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze (inter)actieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het
belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.

We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

Duurzaam denken op de werkvloer

Hoe maak ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk bij elke stap die ik neem naar, tijdens en van het werk. Wat zijn de juiste duurzame keuzes, hoe leer ik mezelf en anderen om steeds die keuzes te maken? 

Dit is een opleiding die minder goede gewoontes goed maakt en goede gewoontes nog beter. Het is een opleiding waarbij de deelnemer betere inzichten krijgt in wat ‘duurzaam’ denken inhoud en hoe dit toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de opleiding op maat opgemaakt worden.

> Afhankelijk van de werkomgeving zal de opleiding op maat samengesteld worden.

EHBO

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de inhoud aangepast worden.

We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren. Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren.

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en
verwondingen. 

Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van taken. Het is de bedoeling om inzichten te krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Belangrijk is om iedereen te motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk? 

Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz. We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant/patient heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Koken met Moeder Natuur

Lekker zelf koken, met de pure ingrediënten die Moeder Natuur in haar winkelkarretje liggen heeft. Streekgebonden producten, lekker en dicht bij huis (CO2<). 

Vergaar (opnieuw) de kennis over voeding, ‘eten’ is echt niet zo vanzelfsprekend. Voedsel komt voor velen gewoon uit ‘een pakje’ (vaak plastic), van ‘de winkel’. Wij leren je lokale producten kopen en de vele voordelen hiervan in te zien.

Laat je verbazen door lekkere bereidingen met vergeten groenten, plaatselijke kruiden, zoete vruchten uit onze eigen achtertuin. Leer ook welke meerwaarde deze keuze kan geven aan jouw gezondheid en jouw omgeving.

Deze opleiding kan de start betekenen van een mentaliteitsverandering omtrent jouw inzicht in voeding. Het is zeker geen dieetleer, het is vooral de waarheid leren zien achter voeding.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant/patiënt of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek zijn, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, collega’s, leidinggevenden die vertrekken, enz. Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we patiënten, partners, collega’s, ... die zelf in een rouwproces zitten. We weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan. 

Tijdens de opleiding worden er nuttige tools en inzichten aangeboden die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Moeder Natuur helpt een handje mee

Altijd leuk wanneer er iemand een handje kan helpen in het huishouden. Tijdens deze opleiding gaan we na welke huishoudelijke basisproducten de natuur ons aanbiedt. We gaan hun werking na en bekijken de resultaten. Ecologische schoonmaakproducten, slimme natuurvriendelijke weetjes, duurzame materialen, enz. komen aan bod. Kostprijsvergelijk kan overtuigend werken. Natuurlijk wordt er voldoende tijd en materiaal voorzien om zelf schoonmaakproducten te maken. Kortom een opleiding die het ‘groene’ denken stimuleert ...

> Kan oa. gecombineerd worden met was- en strijktechnieken of schoonmaaktechnieken, dan leren we zelf was- of schoonmaakmiddelen maken.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want vaak wordt er gewerkt binnen de privésfeer van de klant/patient. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant/patient. Ook gebeuren er vaak situaties op het werk waarover men ‘thuis’ eens zijn hart wil luchten. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen. 

Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding ‘privé/werk’ kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat
relaties binnen een organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Trots op mijn beroep

Jij bent ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de organisatie waarvoor je werkt. En je bent er trots op! Je bent vooral trots op jouw job omdat deze vele voordelen biedt en leuk is. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan jouw job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is

We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen, hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

Dit is een opleidingsmoment waarin we reeds opgedane kennis gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig = een INTERVISIE moment. De opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) wordt levendig gehouden door te gaan verdiepen op wat de aangeleerde materie doet in de praktijk. Positieve en negatieve ervaringen worden geëvalueerd en mogelijks bijgestuurd. Minder goed begrepen zaken worden herhaald.

Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. het aanbrengen van uw eigen probleemstellingen verwachtingen omtrent personeel en organisatie. Duid aan waar wij tijdens deze opleiding de nadruk kunnen op leggen om zo samen met de medewerkers verder te gaan verdiepen.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding. Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoudlinnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen. 

Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte
werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten/patiënten en medewerkers

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten/patiënten en medewerkers. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding. Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.

Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.

Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Basis Kooktechnieken

Koken is leuk, ontspannend en dankbaar. Maar zonder de nodige basiskennis en een beetje geduld kan het best zijn dat je koken toch niet zo leuk vindt. Belangrijk is om de elementaire kooktechnieken te leren uitvoeren. Heb je deze onder knie dan wordt koken en pas echt leuk. Je bereidt gerechten uit de dagelijkse keuken, met lokale basisingrediënten. Door de correcte keuze van gerechten en ingrediënten zorgen we voor een variatie aan basistechnieken tijdens de bereiding. Deze opleiding wordt geserveerd met een sausje van sappige theorie en pittige praktijkoefeningen. Smakelijk!

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk aandachtspunt. We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. 

Tijdens de opleiding leren we ‘zien’: we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van risicovolle taken. 

‘Hoe en met wie gaan we communiceren over veiligheid op het werk? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin?Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze (inter)actieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het
belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.

We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

Duurzaam denken op de werkvloer

Hoe maak ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk bij elke stap die ik neem naar, tijdens en van het werk. Wat zijn de juiste duurzame keuzes, hoe leer ik mezelf en anderen om steeds die keuzes te maken? 

Dit is een opleiding die minder goede gewoontes goed maakt en goede gewoontes nog beter. Het is een opleiding waarbij de deelnemer betere inzichten krijgt in wat ‘duurzaam’ denken inhoud en hoe dit toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de opleiding op maat opgemaakt worden.

> Afhankelijk van de werkomgeving zal de opleiding op maat samengesteld worden.

EHBO

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de inhoud aangepast worden.

We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren. Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren.

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en
verwondingen. 

Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van taken. Het is de bedoeling om inzichten te krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Belangrijk is om iedereen te motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk? 

Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz. We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant/patient heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Koken met Moeder Natuur

Lekker zelf koken, met de pure ingrediënten die Moeder Natuur in haar winkelkarretje liggen heeft. Streekgebonden producten, lekker en dicht bij huis (CO2<). 

Vergaar (opnieuw) de kennis over voeding, ‘eten’ is echt niet zo vanzelfsprekend. Voedsel komt voor velen gewoon uit ‘een pakje’ (vaak plastic), van ‘de winkel’. Wij leren je lokale producten kopen en de vele voordelen hiervan in te zien.

Laat je verbazen door lekkere bereidingen met vergeten groenten, plaatselijke kruiden, zoete vruchten uit onze eigen achtertuin. Leer ook welke meerwaarde deze keuze kan geven aan jouw gezondheid en jouw omgeving.

Deze opleiding kan de start betekenen van een mentaliteitsverandering omtrent jouw inzicht in voeding. Het is zeker geen dieetleer, het is vooral de waarheid leren zien achter voeding.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant/patiënt of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek zijn, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, collega’s, leidinggevenden die vertrekken, enz. Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we patiënten, partners, collega’s, ... die zelf in een rouwproces zitten. We weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan. 

Tijdens de opleiding worden er nuttige tools en inzichten aangeboden die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Moeder Natuur helpt een handje mee

Altijd leuk wanneer er iemand een handje kan helpen in het huishouden. Tijdens deze opleiding gaan we na welke huishoudelijke basisproducten de natuur ons aanbiedt. We gaan hun werking na en bekijken de resultaten. Ecologische schoonmaakproducten, slimme natuurvriendelijke weetjes, duurzame materialen, enz. komen aan bod. Kostprijsvergelijk kan overtuigend werken. Natuurlijk wordt er voldoende tijd en materiaal voorzien om zelf schoonmaakproducten te maken. Kortom een opleiding die het ‘groene’ denken stimuleert ...

> Kan oa. gecombineerd worden met was- en strijktechnieken of schoonmaaktechnieken, dan leren we zelf was- of schoonmaakmiddelen maken.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want vaak wordt er gewerkt binnen de privésfeer van de klant/patient. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant/patient. Ook gebeuren er vaak situaties op het werk waarover men ‘thuis’ eens zijn hart wil luchten. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen. 

Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding ‘privé/werk’ kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat
relaties binnen een organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Trots op mijn beroep

Jij bent ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de organisatie waarvoor je werkt. En je bent er trots op! Je bent vooral trots op jouw job omdat deze vele voordelen biedt en leuk is. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan jouw job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is

We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen, hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

Dit is een opleidingsmoment waarin we reeds opgedane kennis gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig = een INTERVISIE moment. De opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) wordt levendig gehouden door te gaan verdiepen op wat de aangeleerde materie doet in de praktijk. Positieve en negatieve ervaringen worden geëvalueerd en mogelijks bijgestuurd. Minder goed begrepen zaken worden herhaald.

Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. het aanbrengen van uw eigen probleemstellingen verwachtingen omtrent personeel en organisatie. Duid aan waar wij tijdens deze opleiding de nadruk kunnen op leggen om zo samen met de medewerkers verder te gaan verdiepen.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding. Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoudlinnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen. 

Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte
werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten/patiënten en medewerkers

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten/patiënten en medewerkers. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding. Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.

Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.

Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Basis Kooktechnieken

Koken is leuk, ontspannend en dankbaar. Maar zonder de nodige basiskennis en een beetje geduld kan het best zijn dat je koken toch niet zo leuk vindt. Belangrijk is om de elementaire kooktechnieken te leren uitvoeren. Heb je deze onder knie dan wordt koken en pas echt leuk. Je bereidt gerechten uit de dagelijkse keuken, met lokale basisingrediënten. Door de correcte keuze van gerechten en ingrediënten zorgen we voor een variatie aan basistechnieken tijdens de bereiding. Deze opleiding wordt geserveerd met een sausje van sappige theorie en pittige praktijkoefeningen. Smakelijk!

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk aandachtspunt. We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. 

Tijdens de opleiding leren we ‘zien’: we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van risicovolle taken. 

‘Hoe en met wie gaan we communiceren over veiligheid op het werk? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin?Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze (inter)actieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het
belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.

We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

Duurzaam denken op de werkvloer

Hoe maak ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk bij elke stap die ik neem naar, tijdens en van het werk. Wat zijn de juiste duurzame keuzes, hoe leer ik mezelf en anderen om steeds die keuzes te maken? 

Dit is een opleiding die minder goede gewoontes goed maakt en goede gewoontes nog beter. Het is een opleiding waarbij de deelnemer betere inzichten krijgt in wat ‘duurzaam’ denken inhoud en hoe dit toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de opleiding op maat opgemaakt worden.

> Afhankelijk van de werkomgeving zal de opleiding op maat samengesteld worden.

EHBO

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de inhoud aangepast worden.

We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren. Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren.

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en
verwondingen. 

Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van taken. Het is de bedoeling om inzichten te krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Belangrijk is om iedereen te motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk? 

Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz. We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant/patient heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Koken met Moeder Natuur

Lekker zelf koken, met de pure ingrediënten die Moeder Natuur in haar winkelkarretje liggen heeft. Streekgebonden producten, lekker en dicht bij huis (CO2<). 

Vergaar (opnieuw) de kennis over voeding, ‘eten’ is echt niet zo vanzelfsprekend. Voedsel komt voor velen gewoon uit ‘een pakje’ (vaak plastic), van ‘de winkel’. Wij leren je lokale producten kopen en de vele voordelen hiervan in te zien.

Laat je verbazen door lekkere bereidingen met vergeten groenten, plaatselijke kruiden, zoete vruchten uit onze eigen achtertuin. Leer ook welke meerwaarde deze keuze kan geven aan jouw gezondheid en jouw omgeving.

Deze opleiding kan de start betekenen van een mentaliteitsverandering omtrent jouw inzicht in voeding. Het is zeker geen dieetleer, het is vooral de waarheid leren zien achter voeding.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant/patiënt of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek zijn, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, collega’s, leidinggevenden die vertrekken, enz. Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we patiënten, partners, collega’s, ... die zelf in een rouwproces zitten. We weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan. 

Tijdens de opleiding worden er nuttige tools en inzichten aangeboden die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Moeder Natuur helpt een handje mee

Altijd leuk wanneer er iemand een handje kan helpen in het huishouden. Tijdens deze opleiding gaan we na welke huishoudelijke basisproducten de natuur ons aanbiedt. We gaan hun werking na en bekijken de resultaten. Ecologische schoonmaakproducten, slimme natuurvriendelijke weetjes, duurzame materialen, enz. komen aan bod. Kostprijsvergelijk kan overtuigend werken. Natuurlijk wordt er voldoende tijd en materiaal voorzien om zelf schoonmaakproducten te maken. Kortom een opleiding die het ‘groene’ denken stimuleert ...

> Kan oa. gecombineerd worden met was- en strijktechnieken of schoonmaaktechnieken, dan leren we zelf was- of schoonmaakmiddelen maken.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want vaak wordt er gewerkt binnen de privésfeer van de klant/patient. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant/patient. Ook gebeuren er vaak situaties op het werk waarover men ‘thuis’ eens zijn hart wil luchten. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen. 

Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding ‘privé/werk’ kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat
relaties binnen een organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Trots op mijn beroep

Jij bent ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de organisatie waarvoor je werkt. En je bent er trots op! Je bent vooral trots op jouw job omdat deze vele voordelen biedt en leuk is. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan jouw job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is

We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen, hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

Dit is een opleidingsmoment waarin we reeds opgedane kennis gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig = een INTERVISIE moment. De opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) wordt levendig gehouden door te gaan verdiepen op wat de aangeleerde materie doet in de praktijk. Positieve en negatieve ervaringen worden geëvalueerd en mogelijks bijgestuurd. Minder goed begrepen zaken worden herhaald.

Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. het aanbrengen van uw eigen probleemstellingen verwachtingen omtrent personeel en organisatie. Duid aan waar wij tijdens deze opleiding de nadruk kunnen op leggen om zo samen met de medewerkers verder te gaan verdiepen.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding. Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoudlinnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen. 

Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte
werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten/patiënten en medewerkers

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten/patiënten en medewerkers. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding. Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.

Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.

Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Basis Kooktechnieken

Koken is leuk, ontspannend en dankbaar. Maar zonder de nodige basiskennis en een beetje geduld kan het best zijn dat je koken toch niet zo leuk vindt. Belangrijk is om de elementaire kooktechnieken te leren uitvoeren. Heb je deze onder knie dan wordt koken en pas echt leuk. Je bereidt gerechten uit de dagelijkse keuken, met lokale basisingrediënten. Door de correcte keuze van gerechten en ingrediënten zorgen we voor een variatie aan basistechnieken tijdens de bereiding. Deze opleiding wordt geserveerd met een sausje van sappige theorie en pittige praktijkoefeningen. Smakelijk!

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk aandachtspunt. We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. 

Tijdens de opleiding leren we ‘zien’: we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van risicovolle taken. 

‘Hoe en met wie gaan we communiceren over veiligheid op het werk? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin?Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze (inter)actieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het
belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.

We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

Duurzaam denken op de werkvloer

Hoe maak ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk bij elke stap die ik neem naar, tijdens en van het werk. Wat zijn de juiste duurzame keuzes, hoe leer ik mezelf en anderen om steeds die keuzes te maken? 

Dit is een opleiding die minder goede gewoontes goed maakt en goede gewoontes nog beter. Het is een opleiding waarbij de deelnemer betere inzichten krijgt in wat ‘duurzaam’ denken inhoud en hoe dit toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de opleiding op maat opgemaakt worden.

> Afhankelijk van de werkomgeving zal de opleiding op maat samengesteld worden.

EHBO

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de inhoud aangepast worden.

We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren. Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren.

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en
verwondingen. 

Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van taken. Het is de bedoeling om inzichten te krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Belangrijk is om iedereen te motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk? 

Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz. We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant/patient heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Koken met Moeder Natuur

Lekker zelf koken, met de pure ingrediënten die Moeder Natuur in haar winkelkarretje liggen heeft. Streekgebonden producten, lekker en dicht bij huis (CO2<). 

Vergaar (opnieuw) de kennis over voeding, ‘eten’ is echt niet zo vanzelfsprekend. Voedsel komt voor velen gewoon uit ‘een pakje’ (vaak plastic), van ‘de winkel’. Wij leren je lokale producten kopen en de vele voordelen hiervan in te zien.

Laat je verbazen door lekkere bereidingen met vergeten groenten, plaatselijke kruiden, zoete vruchten uit onze eigen achtertuin. Leer ook welke meerwaarde deze keuze kan geven aan jouw gezondheid en jouw omgeving.

Deze opleiding kan de start betekenen van een mentaliteitsverandering omtrent jouw inzicht in voeding. Het is zeker geen dieetleer, het is vooral de waarheid leren zien achter voeding.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant/patiënt of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek zijn, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, collega’s, leidinggevenden die vertrekken, enz. Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we patiënten, partners, collega’s, ... die zelf in een rouwproces zitten. We weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan. 

Tijdens de opleiding worden er nuttige tools en inzichten aangeboden die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Moeder Natuur helpt een handje mee

Altijd leuk wanneer er iemand een handje kan helpen in het huishouden. Tijdens deze opleiding gaan we na welke huishoudelijke basisproducten de natuur ons aanbiedt. We gaan hun werking na en bekijken de resultaten. Ecologische schoonmaakproducten, slimme natuurvriendelijke weetjes, duurzame materialen, enz. komen aan bod. Kostprijsvergelijk kan overtuigend werken. Natuurlijk wordt er voldoende tijd en materiaal voorzien om zelf schoonmaakproducten te maken. Kortom een opleiding die het ‘groene’ denken stimuleert ...

> Kan oa. gecombineerd worden met was- en strijktechnieken of schoonmaaktechnieken, dan leren we zelf was- of schoonmaakmiddelen maken.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want vaak wordt er gewerkt binnen de privésfeer van de klant/patient. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant/patient. Ook gebeuren er vaak situaties op het werk waarover men ‘thuis’ eens zijn hart wil luchten. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen. 

Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding ‘privé/werk’ kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat
relaties binnen een organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Trots op mijn beroep

Jij bent ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de organisatie waarvoor je werkt. En je bent er trots op! Je bent vooral trots op jouw job omdat deze vele voordelen biedt en leuk is. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan jouw job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is

We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen, hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

Dit is een opleidingsmoment waarin we reeds opgedane kennis gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig = een INTERVISIE moment. De opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) wordt levendig gehouden door te gaan verdiepen op wat de aangeleerde materie doet in de praktijk. Positieve en negatieve ervaringen worden geëvalueerd en mogelijks bijgestuurd. Minder goed begrepen zaken worden herhaald.

Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. het aanbrengen van uw eigen probleemstellingen verwachtingen omtrent personeel en organisatie. Duid aan waar wij tijdens deze opleiding de nadruk kunnen op leggen om zo samen met de medewerkers verder te gaan verdiepen.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding. Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoudlinnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen. 

Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte
werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten/patiënten en medewerkers

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten/patiënten en medewerkers. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding. Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.

Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.

Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Basis Kooktechnieken

Koken is leuk, ontspannend en dankbaar. Maar zonder de nodige basiskennis en een beetje geduld kan het best zijn dat je koken toch niet zo leuk vindt. Belangrijk is om de elementaire kooktechnieken te leren uitvoeren. Heb je deze onder knie dan wordt koken en pas echt leuk. Je bereidt gerechten uit de dagelijkse keuken, met lokale basisingrediënten. Door de correcte keuze van gerechten en ingrediënten zorgen we voor een variatie aan basistechnieken tijdens de bereiding. Deze opleiding wordt geserveerd met een sausje van sappige theorie en pittige praktijkoefeningen. Smakelijk!

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk aandachtspunt. We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. 

Tijdens de opleiding leren we ‘zien’: we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van risicovolle taken. 

‘Hoe en met wie gaan we communiceren over veiligheid op het werk? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin?Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze (inter)actieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het
belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.

We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

Duurzaam denken op de werkvloer

Hoe maak ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk bij elke stap die ik neem naar, tijdens en van het werk. Wat zijn de juiste duurzame keuzes, hoe leer ik mezelf en anderen om steeds die keuzes te maken? 

Dit is een opleiding die minder goede gewoontes goed maakt en goede gewoontes nog beter. Het is een opleiding waarbij de deelnemer betere inzichten krijgt in wat ‘duurzaam’ denken inhoud en hoe dit toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de opleiding op maat opgemaakt worden.

> Afhankelijk van de werkomgeving zal de opleiding op maat samengesteld worden.

EHBO

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de inhoud aangepast worden.

We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren. Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren.

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en
verwondingen. 

Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van taken. Het is de bedoeling om inzichten te krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Belangrijk is om iedereen te motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk? 

Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz. We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant/patient heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Koken met Moeder Natuur

Lekker zelf koken, met de pure ingrediënten die Moeder Natuur in haar winkelkarretje liggen heeft. Streekgebonden producten, lekker en dicht bij huis (CO2<). 

Vergaar (opnieuw) de kennis over voeding, ‘eten’ is echt niet zo vanzelfsprekend. Voedsel komt voor velen gewoon uit ‘een pakje’ (vaak plastic), van ‘de winkel’. Wij leren je lokale producten kopen en de vele voordelen hiervan in te zien.

Laat je verbazen door lekkere bereidingen met vergeten groenten, plaatselijke kruiden, zoete vruchten uit onze eigen achtertuin. Leer ook welke meerwaarde deze keuze kan geven aan jouw gezondheid en jouw omgeving.

Deze opleiding kan de start betekenen van een mentaliteitsverandering omtrent jouw inzicht in voeding. Het is zeker geen dieetleer, het is vooral de waarheid leren zien achter voeding.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant/patiënt of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek zijn, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, collega’s, leidinggevenden die vertrekken, enz. Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we patiënten, partners, collega’s, ... die zelf in een rouwproces zitten. We weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan. 

Tijdens de opleiding worden er nuttige tools en inzichten aangeboden die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Moeder Natuur helpt een handje mee

Altijd leuk wanneer er iemand een handje kan helpen in het huishouden. Tijdens deze opleiding gaan we na welke huishoudelijke basisproducten de natuur ons aanbiedt. We gaan hun werking na en bekijken de resultaten. Ecologische schoonmaakproducten, slimme natuurvriendelijke weetjes, duurzame materialen, enz. komen aan bod. Kostprijsvergelijk kan overtuigend werken. Natuurlijk wordt er voldoende tijd en materiaal voorzien om zelf schoonmaakproducten te maken. Kortom een opleiding die het ‘groene’ denken stimuleert ...

> Kan oa. gecombineerd worden met was- en strijktechnieken of schoonmaaktechnieken, dan leren we zelf was- of schoonmaakmiddelen maken.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want vaak wordt er gewerkt binnen de privésfeer van de klant/patient. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant/patient. Ook gebeuren er vaak situaties op het werk waarover men ‘thuis’ eens zijn hart wil luchten. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen. 

Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding ‘privé/werk’ kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat
relaties binnen een organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Trots op mijn beroep

Jij bent ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de organisatie waarvoor je werkt. En je bent er trots op! Je bent vooral trots op jouw job omdat deze vele voordelen biedt en leuk is. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan jouw job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is

We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen, hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

Dit is een opleidingsmoment waarin we reeds opgedane kennis gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig = een INTERVISIE moment. De opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) wordt levendig gehouden door te gaan verdiepen op wat de aangeleerde materie doet in de praktijk. Positieve en negatieve ervaringen worden geëvalueerd en mogelijks bijgestuurd. Minder goed begrepen zaken worden herhaald.

Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. het aanbrengen van uw eigen probleemstellingen verwachtingen omtrent personeel en organisatie. Duid aan waar wij tijdens deze opleiding de nadruk kunnen op leggen om zo samen met de medewerkers verder te gaan verdiepen.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding. Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoudlinnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen. 

Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte
werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten/patiënten en medewerkers

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten/patiënten en medewerkers. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding. Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.

Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.

Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Basis Kooktechnieken

Koken is leuk, ontspannend en dankbaar. Maar zonder de nodige basiskennis en een beetje geduld kan het best zijn dat je koken toch niet zo leuk vindt. Belangrijk is om de elementaire kooktechnieken te leren uitvoeren. Heb je deze onder knie dan wordt koken en pas echt leuk. Je bereidt gerechten uit de dagelijkse keuken, met lokale basisingrediënten. Door de correcte keuze van gerechten en ingrediënten zorgen we voor een variatie aan basistechnieken tijdens de bereiding. Deze opleiding wordt geserveerd met een sausje van sappige theorie en pittige praktijkoefeningen. Smakelijk!

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk aandachtspunt. We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. 

Tijdens de opleiding leren we ‘zien’: we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van risicovolle taken. 

‘Hoe en met wie gaan we communiceren over veiligheid op het werk? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin?Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze (inter)actieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het
belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.

We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

Duurzaam denken op de werkvloer

Hoe maak ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk bij elke stap die ik neem naar, tijdens en van het werk. Wat zijn de juiste duurzame keuzes, hoe leer ik mezelf en anderen om steeds die keuzes te maken? 

Dit is een opleiding die minder goede gewoontes goed maakt en goede gewoontes nog beter. Het is een opleiding waarbij de deelnemer betere inzichten krijgt in wat ‘duurzaam’ denken inhoud en hoe dit toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de opleiding op maat opgemaakt worden.

> Afhankelijk van de werkomgeving zal de opleiding op maat samengesteld worden.

EHBO

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de inhoud aangepast worden.

We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren. Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren.

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en
verwondingen. 

Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van taken. Het is de bedoeling om inzichten te krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Belangrijk is om iedereen te motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk? 

Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz. We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant/patient heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Koken met Moeder Natuur

Lekker zelf koken, met de pure ingrediënten die Moeder Natuur in haar winkelkarretje liggen heeft. Streekgebonden producten, lekker en dicht bij huis (CO2<). 

Vergaar (opnieuw) de kennis over voeding, ‘eten’ is echt niet zo vanzelfsprekend. Voedsel komt voor velen gewoon uit ‘een pakje’ (vaak plastic), van ‘de winkel’. Wij leren je lokale producten kopen en de vele voordelen hiervan in te zien.

Laat je verbazen door lekkere bereidingen met vergeten groenten, plaatselijke kruiden, zoete vruchten uit onze eigen achtertuin. Leer ook welke meerwaarde deze keuze kan geven aan jouw gezondheid en jouw omgeving.

Deze opleiding kan de start betekenen van een mentaliteitsverandering omtrent jouw inzicht in voeding. Het is zeker geen dieetleer, het is vooral de waarheid leren zien achter voeding.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant/patiënt of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek zijn, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, collega’s, leidinggevenden die vertrekken, enz. Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we patiënten, partners, collega’s, ... die zelf in een rouwproces zitten. We weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan. 

Tijdens de opleiding worden er nuttige tools en inzichten aangeboden die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Moeder Natuur helpt een handje mee

Altijd leuk wanneer er iemand een handje kan helpen in het huishouden. Tijdens deze opleiding gaan we na welke huishoudelijke basisproducten de natuur ons aanbiedt. We gaan hun werking na en bekijken de resultaten. Ecologische schoonmaakproducten, slimme natuurvriendelijke weetjes, duurzame materialen, enz. komen aan bod. Kostprijsvergelijk kan overtuigend werken. Natuurlijk wordt er voldoende tijd en materiaal voorzien om zelf schoonmaakproducten te maken. Kortom een opleiding die het ‘groene’ denken stimuleert ...

> Kan oa. gecombineerd worden met was- en strijktechnieken of schoonmaaktechnieken, dan leren we zelf was- of schoonmaakmiddelen maken.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want vaak wordt er gewerkt binnen de privésfeer van de klant/patient. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant/patient. Ook gebeuren er vaak situaties op het werk waarover men ‘thuis’ eens zijn hart wil luchten. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen. 

Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding ‘privé/werk’ kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat
relaties binnen een organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Trots op mijn beroep

Jij bent ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de organisatie waarvoor je werkt. En je bent er trots op! Je bent vooral trots op jouw job omdat deze vele voordelen biedt en leuk is. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan jouw job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is

We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen, hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

Dit is een opleidingsmoment waarin we reeds opgedane kennis gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig = een INTERVISIE moment. De opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) wordt levendig gehouden door te gaan verdiepen op wat de aangeleerde materie doet in de praktijk. Positieve en negatieve ervaringen worden geëvalueerd en mogelijks bijgestuurd. Minder goed begrepen zaken worden herhaald.

Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. het aanbrengen van uw eigen probleemstellingen verwachtingen omtrent personeel en organisatie. Duid aan waar wij tijdens deze opleiding de nadruk kunnen op leggen om zo samen met de medewerkers verder te gaan verdiepen.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding. Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoudlinnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen. 

Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte
werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten/patiënten en medewerkers

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten/patiënten en medewerkers. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding. Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.

Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.

Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Basis Kooktechnieken

Koken is leuk, ontspannend en dankbaar. Maar zonder de nodige basiskennis en een beetje geduld kan het best zijn dat je koken toch niet zo leuk vindt. Belangrijk is om de elementaire kooktechnieken te leren uitvoeren. Heb je deze onder knie dan wordt koken en pas echt leuk. Je bereidt gerechten uit de dagelijkse keuken, met lokale basisingrediënten. Door de correcte keuze van gerechten en ingrediënten zorgen we voor een variatie aan basistechnieken tijdens de bereiding. Deze opleiding wordt geserveerd met een sausje van sappige theorie en pittige praktijkoefeningen. Smakelijk!

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk aandachtspunt. We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. 

Tijdens de opleiding leren we ‘zien’: we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van risicovolle taken. 

‘Hoe en met wie gaan we communiceren over veiligheid op het werk? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin?Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze (inter)actieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het
belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.

We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

Duurzaam denken op de werkvloer

Hoe maak ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk bij elke stap die ik neem naar, tijdens en van het werk. Wat zijn de juiste duurzame keuzes, hoe leer ik mezelf en anderen om steeds die keuzes te maken? 

Dit is een opleiding die minder goede gewoontes goed maakt en goede gewoontes nog beter. Het is een opleiding waarbij de deelnemer betere inzichten krijgt in wat ‘duurzaam’ denken inhoud en hoe dit toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de opleiding op maat opgemaakt worden.

> Afhankelijk van de werkomgeving zal de opleiding op maat samengesteld worden.

EHBO

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de inhoud aangepast worden.

We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren. Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren.

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en
verwondingen. 

Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van taken. Het is de bedoeling om inzichten te krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Belangrijk is om iedereen te motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk? 

Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz. We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant/patient heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Koken met Moeder Natuur

Lekker zelf koken, met de pure ingrediënten die Moeder Natuur in haar winkelkarretje liggen heeft. Streekgebonden producten, lekker en dicht bij huis (CO2<). 

Vergaar (opnieuw) de kennis over voeding, ‘eten’ is echt niet zo vanzelfsprekend. Voedsel komt voor velen gewoon uit ‘een pakje’ (vaak plastic), van ‘de winkel’. Wij leren je lokale producten kopen en de vele voordelen hiervan in te zien.

Laat je verbazen door lekkere bereidingen met vergeten groenten, plaatselijke kruiden, zoete vruchten uit onze eigen achtertuin. Leer ook welke meerwaarde deze keuze kan geven aan jouw gezondheid en jouw omgeving.

Deze opleiding kan de start betekenen van een mentaliteitsverandering omtrent jouw inzicht in voeding. Het is zeker geen dieetleer, het is vooral de waarheid leren zien achter voeding.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant/patiënt of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek zijn, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, collega’s, leidinggevenden die vertrekken, enz. Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we patiënten, partners, collega’s, ... die zelf in een rouwproces zitten. We weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan. 

Tijdens de opleiding worden er nuttige tools en inzichten aangeboden die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Moeder Natuur helpt een handje mee

Altijd leuk wanneer er iemand een handje kan helpen in het huishouden. Tijdens deze opleiding gaan we na welke huishoudelijke basisproducten de natuur ons aanbiedt. We gaan hun werking na en bekijken de resultaten. Ecologische schoonmaakproducten, slimme natuurvriendelijke weetjes, duurzame materialen, enz. komen aan bod. Kostprijsvergelijk kan overtuigend werken. Natuurlijk wordt er voldoende tijd en materiaal voorzien om zelf schoonmaakproducten te maken. Kortom een opleiding die het ‘groene’ denken stimuleert ...

> Kan oa. gecombineerd worden met was- en strijktechnieken of schoonmaaktechnieken, dan leren we zelf was- of schoonmaakmiddelen maken.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want vaak wordt er gewerkt binnen de privésfeer van de klant/patient. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant/patient. Ook gebeuren er vaak situaties op het werk waarover men ‘thuis’ eens zijn hart wil luchten. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen. 

Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding ‘privé/werk’ kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat
relaties binnen een organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Trots op mijn beroep

Jij bent ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de organisatie waarvoor je werkt. En je bent er trots op! Je bent vooral trots op jouw job omdat deze vele voordelen biedt en leuk is. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan jouw job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is

We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen, hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

Dit is een opleidingsmoment waarin we reeds opgedane kennis gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig = een INTERVISIE moment. De opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) wordt levendig gehouden door te gaan verdiepen op wat de aangeleerde materie doet in de praktijk. Positieve en negatieve ervaringen worden geëvalueerd en mogelijks bijgestuurd. Minder goed begrepen zaken worden herhaald.

Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. het aanbrengen van uw eigen probleemstellingen verwachtingen omtrent personeel en organisatie. Duid aan waar wij tijdens deze opleiding de nadruk kunnen op leggen om zo samen met de medewerkers verder te gaan verdiepen.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding. Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoudlinnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen. 

Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte
werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten/patiënten en medewerkers

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten/patiënten en medewerkers. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding. Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.

Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.

Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Basis Kooktechnieken

Koken is leuk, ontspannend en dankbaar. Maar zonder de nodige basiskennis en een beetje geduld kan het best zijn dat je koken toch niet zo leuk vindt. Belangrijk is om de elementaire kooktechnieken te leren uitvoeren. Heb je deze onder knie dan wordt koken en pas echt leuk. Je bereidt gerechten uit de dagelijkse keuken, met lokale basisingrediënten. Door de correcte keuze van gerechten en ingrediënten zorgen we voor een variatie aan basistechnieken tijdens de bereiding. Deze opleiding wordt geserveerd met een sausje van sappige theorie en pittige praktijkoefeningen. Smakelijk!

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk aandachtspunt. We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. 

Tijdens de opleiding leren we ‘zien’: we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van risicovolle taken. 

‘Hoe en met wie gaan we communiceren over veiligheid op het werk? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin?Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze (inter)actieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het
belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.

We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

Duurzaam denken op de werkvloer

Hoe maak ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk bij elke stap die ik neem naar, tijdens en van het werk. Wat zijn de juiste duurzame keuzes, hoe leer ik mezelf en anderen om steeds die keuzes te maken? 

Dit is een opleiding die minder goede gewoontes goed maakt en goede gewoontes nog beter. Het is een opleiding waarbij de deelnemer betere inzichten krijgt in wat ‘duurzaam’ denken inhoud en hoe dit toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de opleiding op maat opgemaakt worden.

> Afhankelijk van de werkomgeving zal de opleiding op maat samengesteld worden.

EHBO

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Afhankelijk van ‘de werkvloer’ zal de inhoud aangepast worden.

We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren. Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren.

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en
verwondingen. 

Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van taken. Het is de bedoeling om inzichten te krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Belangrijk is om iedereen te motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk? 

Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz. We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant/patient heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Koken met Moeder Natuur

Lekker zelf koken, met de pure ingrediënten die Moeder Natuur in haar winkelkarretje liggen heeft. Streekgebonden producten, lekker en dicht bij huis (CO2<). 

Vergaar (opnieuw) de kennis over voeding, ‘eten’ is echt niet zo vanzelfsprekend. Voedsel komt voor velen gewoon uit ‘een pakje’ (vaak plastic), van ‘de winkel’. Wij leren je lokale producten kopen en de vele voordelen hiervan in te zien.

Laat je verbazen door lekkere bereidingen met vergeten groenten, plaatselijke kruiden, zoete vruchten uit onze eigen achtertuin. Leer ook welke meerwaarde deze keuze kan geven aan jouw gezondheid en jouw omgeving.

Deze opleiding kan de start betekenen van een mentaliteitsverandering omtrent jouw inzicht in voeding. Het is zeker geen dieetleer, het is vooral de waarheid leren zien achter voeding.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant/patiënt of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek zijn, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, collega’s, leidinggevenden die vertrekken, enz. Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we patiënten, partners, collega’s, ... die zelf in een rouwproces zitten. We weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan. 

Tijdens de opleiding worden er nuttige tools en inzichten aangeboden die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Moeder Natuur helpt een handje mee

Altijd leuk wanneer er iemand een handje kan helpen in het huishouden. Tijdens deze opleiding gaan we na welke huishoudelijke basisproducten de natuur ons aanbiedt. We gaan hun werking na en bekijken de resultaten. Ecologische schoonmaakproducten, slimme natuurvriendelijke weetjes, duurzame materialen, enz. komen aan bod. Kostprijsvergelijk kan overtuigend werken. Natuurlijk wordt er voldoende tijd en materiaal voorzien om zelf schoonmaakproducten te maken. Kortom een opleiding die het ‘groene’ denken stimuleert ...

> Kan oa. gecombineerd worden met was- en strijktechnieken of schoonmaaktechnieken, dan leren we zelf was- of schoonmaakmiddelen maken.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want vaak wordt er gewerkt binnen de privésfeer van de klant/patient. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant/patient. Ook gebeuren er vaak situaties op het werk waarover men ‘thuis’ eens zijn hart wil luchten. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen. 

Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding ‘privé/werk’ kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat
relaties binnen een organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Trots op mijn beroep

Jij bent ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de organisatie waarvoor je werkt. En je bent er trots op! Je bent vooral trots op jouw job omdat deze vele voordelen biedt en leuk is. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan jouw job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is

We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen, hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

Dit is een opleidingsmoment waarin we reeds opgedane kennis gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig = een INTERVISIE moment. De opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) wordt levendig gehouden door te gaan verdiepen op wat de aangeleerde materie doet in de praktijk. Positieve en negatieve ervaringen worden geëvalueerd en mogelijks bijgestuurd. Minder goed begrepen zaken worden herhaald.

Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. het aanbrengen van uw eigen probleemstellingen verwachtingen omtrent personeel en organisatie. Duid aan waar wij tijdens deze opleiding de nadruk kunnen op leggen om zo samen met de medewerkers verder te gaan verdiepen.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding. Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoudlinnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen. 

Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte
werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten/patiënten en medewerkers

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten/patiënten en medewerkers. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding. Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.

Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.

Zorgsector

ZORGpunt is een opleidingscentrum met haar wortels gevestigd in de zorgsector. Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg mensen te begeleiden. Het opleidingsaanbod is gegroeid vanuit de noden binnen de sector, de noden om te groeien, te verbeteren. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs. 

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van jouw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat jijzelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.