Zorgsector

ZORGpunt ontwikkelde een reeks opleidingen volledig op maat van de zorgsector.
Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg uw mensen te begeleiden.
Ons opleidingsaanbod is niet ‘zo maar’ een aanbod. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs.

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van uw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat u zelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Werkplanning en werkorganisatie

Ergonomisch en veilig werken

Communicatie op de werkvloer

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten en leidinggevenden

Trots op mijn beroep

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Iedereen anders, meer dan normaal!

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

EHBO, zo doe je dat!